Procedura de integrare

 1. Solicitare de integrare cu serviciile MSign/MPass

  În conformitate cu prevederile Ordinului Cancelariei de Stat nr.130 din 26.03.2015 cu privire la unele măsuri de executare a Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)”, pentru a integra un sistem/produs informațional cu unul din serviciile guvernamentale MPass sau MSign, beneficiarul trebuie să expedieze în adresa Agenției de Guvernare Electronică o cerere/solicitare de integrare, care este declanșatorul efectiv al procedurii de integrare cu următorul conținut:

  • Denumirea instituției sau companiei, care solicită integrarea
  • IDNO-ul instituției sau a companiei
  • Denumirea sistemului/produsului informațional
  • Descrierea succintă a sistemului/produsului informațional
  • Alte informații/date relevante

  Solicitarea de integrare și Acordul/Contractul privind utilizarea serviciului electronic guvernamental MSign/MPass, trebuie semnate* de conducătorul instituției, sau o altă persoană împuternicită expres în acest sens și trebuie expediate în adresa Agenției de Guvernare Electronică.

  Solicitări


  Acorduri


  Contracte


  Agenția de Guvernare Electronică examinează cererea și răspunde beneficiarului (care poate fi prestator de servicii publice sau, după caz, prestatorului de servicii din sectorul privat) în decurs de 10 zile lucrătoare.

 2. Acord/Contract privind utilizarea serviciului electronic guvernamental MSign/MPass

  Pentru a integra un sistem/produs informațional cu unul din serviciile guvernamentale MPass sau MSign, este necesară încheierea unui Acord/Contract privind utilizarea serviciului electronic guvernamental MSign/MPass între beneficiar și Agenția de Guvernare Electronică. Acest acord sau contract stabilește condițiile și regulile de prestare și utilizare a serviciului electronic guvernamental. Serviciul juridic al Agenției de Guvernare Electronică va facilita acest proces și va transmite beneficiarului modelul de Acord/Contract tip pentru fiecare serviciu guvernamental în parte.

  * Noi încurajăm semnarea electronică a actelor indicate, utilizând serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică MSign și expedierea acestora către Agenție, la fel pe cale electronică, la adresa de email: office@egov.md

 3. Examinarea solicitării

  După recepționarea solicitării și încheierea acordului/contractului, Agenția de Guvernare Electronică, va examina în termen de maxim 30 de zile, dosarul solicitantului din perspectiva completitudinii și corectitudinii informațiilor indicate. Adițional, Agenția de Guvernare Electronică va solicita de la beneficiar un set de parametri tehnici necesari integrării cu serviciile guvernamentale vizate.

 4. Obținerea certificatului de autentificare

  În paralel cu procesul de examinare a solicitării de integrare, Agenția de Guvernare Electronică, recomandă inițierea procedurii de Obținere a certificatului de autentificare, urmând pașii descriși pe pagina oficială STISC.

  Pentru îndeplinirea cerinței de asigurare a securității informaționale la schimbul de date utilizat în cadrul integrării, beneficiarul urmează să obțină un Certificat de autentificare pentru fiecare sistem informațional ce va fi integrat cu unul din serviciile guvernamentale MPass sau MSign.

 5. Integrarea pe mediul de test

  La această etapă AGE și Beneficiarul are desemnate persoane de contact pentru executarea prevederilor Acordului dat (datele de contact fiind indicate în Anexă la Acord).

  După obținerea certificatului de autentificare (emis de către STISC), acesta este necesar a fi expediat* persoanei AGE la adresa support.mpass@egov.md sau support.msign@egov.md după caz.

  Pentru a înregistra un nou serviciu pe mediul de test sunt necesare următoarele:

  • Denumirea serviciului (în română, rusă și engleză);
  • Descrierea într-o frază a serviciului;
  • Certificatul de autentificare a serviciului în formatul *.cer (cheia publică).

  Adițional, pentru MSign:

  • una sau mai multe adrese IP ale serviciului;
  • tipul semnatarului: persoană fizică, juridică sau ambele;

  Adițional, pentru MPass:

  • adresa unde se transmite LogoutRequest pentru cazul inițierii logout de către MPass;
  • adresa unde se transmite LogoutResponse (care poate fi aceeași cu cea de sus);
  • atributele returnate după autentificare (conform ghidului de integrare).

  *NOTĂ: Nu transmiteți nimănui fișierul *.pfx, *.key sau *.pem, care este cheia privată și trebuie să fie accesibilă doar pentru beneficiar.
 6. Integrarea pe mediul de producție

  După testarea integrării pe mediul de test de ambele părți, procesul de înregistrare a serviciului este repetat pe mediul de producție, astfel încât integrările cu mediul de producție să corespundă calității așteptate de utilizatori.