Termeni și condiții

Condiţii generale

Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) este un serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil de autentificare şi control al accesului utilizatorilor în sistemele informaţionale, inclusiv serviciile electronice. Funcţia de autentificare a utilizatorilor poate fi exercitată prin diverse metode de autentificare oferite de furnizorii de autentificare.

Modul de funcționare și administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) este reglementat de Regulamentului privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013.

Utilizatorul foloseşte serviciul MPass pentru înregistrare, autentificare şi autorizare în contextul utilizării serviciilor electronice.

Autentificarea şi autorizarea se efectuează prin intermediul furnizorilor de identitate şi a furnizorilor de autorizare integraţi în serviciul MPass. Responsabilitatea pentru autentificarea corectă a identităţii utilizatorului aparţine furnizorilor de identitate integraţi în serviciul MPass.

Securitate

Serviciul MPass este găzduit pe platforma guvernamentală comună MCloud şi se conformează cerinţelor de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Schimbul de mesaje cu sisteme informaţionale pentru realizarea funcţionalităţii serviciului MPass se efectuează prin canale securizate, utilizînd mecanisme de protecţie criptografică a informaţiei. Procesele de creare, utilizare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice din cadrul serviciului MPass se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul semnăturii electronice.

Date personale

În procesul de autentificare şi autorizare a utilizatorilor, serviciul MPass procesează şi transmite date cu caracter personal. Responsabilitatea pentru exactitatea şi veridicitatea datelor transmise către beneficiarul serviciului MPass cade exclusiv în sarcina utilizatorului. La introducerea datelor, utilizatorul confirmă corectitudinea datelor cu caracter personal şi dă consimţămîntul pentru transmiterea lor către alte sisteme informaţionale terțe în vederea accesării serviciilor electronice pentru care a fost solicitată autentificarea şi/sau autorizarea.

Utilizatorul are posibilitatea de a refuza continuarea operaţiunii de autentificare şi/sau autorizare, în cazul în care datele lui personale nu coincid cu datele reale sau în cazul în care utilizatorul nu este de acord cu transmiterea datelor sale personale în forma prezentată către beneficiarul serviciului MPass. În acest caz, procedura de autentificare este anulată şi datele personale ale utilizatorului nu sînt transmise către beneficiarul serviciului MPass, urmînd să fie distruse din memoria operativă.

Serviciul MPass poartă răspundere pentru introducerea şi păstrarea datelor cu caracter personal. După transmiterea datelor spre părţi terţe beneficiari ai serviciului MPass cu consimţămîntul utilizatorului, serviciul MPass nu poartă raspundere de prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal de către terți.

În caz de necesitate, beneficiarul serviciului MPass, prin intermediul serviciului MPass, poate cere utilizatorului şi alte date suplimentare, inclusiv cu caracter personal, strict necesare în vederea autorizării acestuia în sistemele sale informaţionale.

Detalii tehnice

Prin utilizarea serviului MPass, utilizatorul acceptă implicit plasarea Cookies în navigatorul său, în vederea beneficierii de serviciul dat şi imbunatăţirii calităţii prestării acestuia.

Drepturi de autor

Dreptul de autor aparţine deţinătorului sursei de informație (autorului), cu următoarele restricții:

  • se permite trimiterea la toate materialele și serviciile prezente; în cazul furnizării referinţelor într-un context greșit, autorul are dreptul de a solicita eliminarea referinței sau schimbarea contextului;
  • se permite reproducerea parțială și completă a informațiilor, în cazul în care informația este actualizată şi prezentată într-un context acceptat de către autor.