Semnătura electronică pe stick USB

Semnătura electronică pentru documentele electronice este echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele pe suport de hârtie. Se oferă de către Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în baza unui stick USB. Semnătura electronică asigură destinatarul de identitatea expeditorului și de integritatea documentului.

Cum obținem semnătură electronică

  1. Accesați portalul semnatura.md.
  2. Alegeți opțiunea “Obține semnătură electronică”. Alegeți tipul de persoană “Persoană Fizică” sau “Persoană Juridică”.
  3. Urmați pașii indicați și introduceți informația solicitată pentru a finaliza înregistrarea cu succes.
  4. La finele înregistrării descărcați, imprimați și semnați pachetul de documente.
  5. Pachetul de documente semnate va fi prezentat personal la sediul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (prestator de servicii de certificare), la adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82.

Pentru informații adiționale accesați pagina Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică - stisc.gov.md.