Buletinul de identitate electronic

Buletinul de identitate electronic este o versiune nouă a buletinului de identitate care include un cip electronic. Conţine aceleaşi date ca şi buletinul de identitate tradiţional, inclusiv în format electronic şi certificatele cheilor publice pentru:

  • autentificare şi identificare
  • semnătura electronică

Valabilitatea buletinului de identitate electronic și a certificatelor cheilor publice

Buletinul de identitate electronic se eliberează opţional la solicitarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în ţară şi care au capacitatea deplină de exerciţiu cu vârsta:

  • de la 16 până la 25 ani;
  • de la 25 până la 45 ani;
  • de la 45 de ani – pe viaţă.

În baza buletinului de identitate electronic puteți beneficia de toate serviciile integrate pe portalul serviciilor publice - servicii.gov.md.

Pentru a beneficia de toate posibilitățile pe care vi le oferă buletinul de identitate electronic veți avea nevoie de:

  1. Buletin electronic
  2. Dispozitiv de citire

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe o perioadă de 12 luni. La expirarea acestui termen se eliberează certificate noi la cererea solicitantului conform tarifului stabilit de către Agenția Servicii Publice.

Chiar dacă expiră termenul de valabilitate al certificatelor cheilor publice şi/sau se defectează cipul integrat, buletinul de identitate electronic rămâne valabil.